links

Patientoplevet kvalitet 2013

Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS, har sammen med Rambøll Management foretaget en spørgeskemaundersøgelse af landets speciallægeklinikker. Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at give den enkelte praktiserende speciallæge et redskab til at arbejde målrettet med den patientoplevede kvalitet i egen klinik.

Kirurgisk Klinisk Vestjylland ligger i denne rapport, sammenlignet med andre speciallæge klinikkerover landsgennemsnittet indenfor flere områder. Udsnit af rapporten vidste følgende:

100% fejlfri patientbehandling

100 % patient tilfredshed indenfor – Undersøgelse, information på sygdom og symptomer og Behandlingen.

100 % af patienterne vil anbefale klinikken til andre.

Den fulde patientundersøgelse findes her:

Kvalitetsrapport 2013

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2015

Afkreditering September 2016

Afkrediterings rapport

Certifikation for afkreditering

Certifikat